Organisatiecultuur Defensie en Politie


 

Geachten,

 

Ik ben laatstejaarsstudent aan de Koninklijke Militaire School in Brussel en schrijf mijn masterthesis over organisatiecultuur.

 

Mijn onderzoeksvraag is de volgende: Wat zijn de verschillen in organisatiecultuur tussen een combat unit (hier de Carabiniers-Grenadiers, 1C/1Gr) van Defensie en een operationele eenheid (hier de Directie openbare veiligheid, DAS) van de Federale Politie.

Beide organisaties (Defensie en de Politie) lijken namelijk gelijkaardig: Ze staan in voor onze veiligheid en hebben samen hun nut al bewezen in o.a. Operatie Homeland/Vigilant Guardian (Defensie) en PROCOM (Politie).

 

Mijn onderzoek over jullie organisatiecultuur kan een belangrijke bijdrage leveren voor zowel Defensie, als voor de Politie. Beide organisaties zullen immers in de toekomst ook samenwerken, zoals vandaag het geval is.

 

Volgende enquête is onderverdeeld in 18 secties, die elk een set van vragen bevatten.

Het invullen van de vragenlijst duurt een klein uurtje.

 

De volgende enquête helpt bij het meten van jullie organisatiecultuur. Het correct invullen is van primordiaal belang voor het onderzoek. Enkel diegenen aan wie gevraagd is de enquête in te vullen, mogen deze invullen.

 

 

Bedankt voor uw fundamentele bijdrage aan dit onderzoek!

 

 

Alexander STEVENS

 

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.